Manifestoyu, Koji Taki ve Takuma Nakahira yazdı, Takahiko Okada ve Yutaka Takanashi ile imzaladılar. Kış zor geçecek, nasıl bir başlangıç olurdu bilemiyoruz ama hem metin hem de söz konusu ‘hareketin’ kendisi kayitdisi.co için büyük önem arz etmektedir.

Provoke‘un bıraktığı mirasın, felsefi noktası Küçük Asya’da bir yerden siber-uzaya bırakılıyor: MANİFESTO

[Provoke Manifestosu]

“Görüntü tek başına bir düşünce değildir. Bir kavramda olduğu gibi, bir bütünlüğe sahip olamaz. (Görüntü) dil gibi değiştirilebilir bir kod da değildir. Yine de, onun kesin maddiliği -kamera tarafından kesilip çıkarılan gerçeklik- dilin karşı tarafını oluşturur ve bu nedenle, zaman zaman, dil ve kavram dünyasını harekete geçirir (kışkırtır). Bu olduğunda, dil, sabit ve kavramsallaştırılmış benliğini aşar, yeni bir dile – ve dolayısıyla yeni bir düşünceye dönüşür.

Bu tekil anda – şimdi – dil, maddi temelini kaybeder -kısaca gerçekliğini- ve boşlukta sürüklenir, biz fotoğrafçılar, mevcut dille yakalanamayan gerçeklik parçalarını kendi gözlerimizle kavramaya devam etmeli, aktif olarak, dile ve düşünceye karşı materyaller sunmalıyız. Bazı çekincelere rağmen, Provoke’a “düşünce için provokatif materyaller” altbaşlığını vermemizin nedeni budur.”
(Provoke Sayı:1; 1 Kasım, ‘68)

Çeviri Notları:

– Badger ve Parr’ın ve Miryam Sas’ın çevirileri de dahil olmak üzere, farklı okumalardan, karşılaştırılmalı olarak çevrilmiştir.

– Provoke’un altbaşlığı için, ‘Düşünce için kışkırtıcı kaynaklar’‘Düşünce/düşünürler için kışkırtıcı belgeler’ ve ‘Düşünce uğruna kışkırtıcı belgeler’ gibi çeviriler de yapılmıştır.

– Çeviride, ‘Provoke’ kelimesi, İngilizce okunmasına rağmen, orijinal metnin yazarları ve derginin nüvesini oluşturan fotoğrafçılar tarafından ‘‘Provoku’’ şeklinde telaffuz edilmektedir.

©Yutaka Takanashi  (Provoke Sayı: 1)